تلاوت

آیه 10-12 سوره دخان استاد شحات

سوره : دخان

آیه: 10-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 37 times, 1 visits today)