تلاوت

آیه 11 سوره ضحی و 1 انشراح حامد شاکرنژاد

سوره : ضحی – انشراح

آیه : 11 – 1

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 195 times, 1 visits today)