تلاوت

آیه 72 سوره توبه استاد محمد رفعت

سوره : توبه

آیه: 72

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)