تلاوت

مقطع حجرات استاد طاروطی

سوره : حجرات

آیه: 7_10

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان