تلاوت

تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی

سوره : نجم – قمر

آیه : 53-62 * 1-4

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی(حجاز * رست)

تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان