تلاوت

تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی

سوره : نجم – قمر

آیه : 53-62 * 1-4

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی(حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 114 times, 1 visits today)