تلاوت

تلاوت سوره حمد استاد طاروطی

سوره : حمد

آیه: 1_6

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 157 times, 1 visits today)