تلاوت

تلاوت سوره حمد استاد طاروطی

سوره : حمد

آیه: 1_6

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی(حجاز * رست)

تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان