تلاوت

آیه 14-16 سوره غافر استاد شحات

سوره : غافر

آیه : 14-16

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 24 times, 1 visits today)