تلاوت

آیه 11-8 سوره غاشیه استاد شحات محمد انور

سوره : غاشیه

آیه: 8-11

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
(Visited 21 times, 1 visits today)