تلاوت

آیه 21-24 سوره حشر شحات

سوره : حشر

آیه: 21-24

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست * چهارگاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 707 times, 1 visits today)