تلاوت

آیه 21-24 سوره حشر شحات

سوره : حشر

آیه: 21-24

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست * چهارگاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 497 times, 1 visits today)