تلاوت

تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی

سوره : حمد – بقره

آیه :

استاد : سید جواد حسینی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 168 times, 1 visits today)