تلاوت

تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی

سوره : حمد – بقره

آیه :

استاد : سید جواد حسینی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور