تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد توسط استاد شحات محمد انور

سوره : حمد

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,079 times, 2 visits today)