تلاوت

آیه 45 ق و 1-15 شمس استاد شحات

سوره : ق – شمس

آیه: (45) – (1-15)

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 34 times, 1 visits today)