تلاوت

آیه 45 ق و 1-15 شمس استاد شحات

سوره : ق – شمس

آیه: (45) – (1-15)

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 28 times, 1 visits today)