تلاوت

آیه 39 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : روم

آیه: 39

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 413 times, 1 visits today)