تلاوت

آیه 30-31 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : روم

آیه: 30-31

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 469 times, 1 visits today)