تلاوت

آیه 13 سوره ممتحنه و آیات ابتدایی سوره صف استاد منشاوی

سوره : ممتحنه – صف

آیه: (13) – (1-5)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : نهاوند

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 258 times, 1 visits today)