تلاوت

آیه 102-103 سوره انعام استاد محمود شحات

سوره: انعام

آیه: 102-103

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(حجاز * بیات)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)