تلاوت

آیه102-108 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 102-108

استاد : شحات

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 49 times, 1 visits today)