تلاوت

آیه102-108 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 102-108

استاد : شحات

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)