تلاوت

مقطع کوتاه آیه 31 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 36 times, 1 visits today)