تلاوت

آیه 69-72 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-72

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 112 times, 1 visits today)