تلاوت

آیه 69-72 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-72

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 256 times, 1 visits today)