تلاوت

آیه 18 سوره فتح استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : فتح

آیه: 18

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : نهاوند

آیه 21 سوره طور استاد منشاوی
آیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی
آیه 30-31 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی
(Visited 44 times, 1 visits today)