تلاوت

آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : حدید

آیه: 4-6

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 6 times, 1 visits today)