تلاوت

آیه 13 سوره انسان استاد شحات

سوره : انسان

آیه: 13

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 49 times, 1 visits today)