تلاوت

مقام سه گاه استاد ابوالعینین شعیشع

سوره : انعام

آیه: 160

استاد : شعیشع

مقام : سه‌گاه

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 71 times, 1 visits today)