تلاوت

مقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطی

سوره : شعرا

آیه: 51_62

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 90 times, 1 visits today)