تلاوت

مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات

سوره : آل عمران

آیه: 16

استاد : شحات

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 29 times, 1 visits today)