تلاوت

آیه 151-152 سوره بقره استاد شحات مقام رست

سوره: بقره

آیه: 151-152

استاد : شحات

مقام : مقام رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 214 times, 1 visits today)