تلاوت

تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 619 times, 2 visits today)