تلاوت

آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فجر

آیه : 27-30

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 68 times, 1 visits today)