تلاوت

آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فجر

آیه : 27-30

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,117 times, 1 visits today)