تلاوت

آیه 25 سوره یوسف شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 25

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 20 times, 1 visits today)