تلاوت

آیه 1-9 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : تکویر

آیه: 1-9

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(بیات * چهارگاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 62 times, 1 visits today)