تلاوت

آیه 1-10 سوره طارق استاد محمد لیثی

سوره : طارق

آیه : 1-10

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 39 times, 1 visits today)