تلاوت

آیه 1-10 سوره طارق استاد محمد لیثی

سوره : طارق

آیه : 1-10

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)