تلاوت

آیه 1-10 سوره طارق استاد محمد لیثی

سوره : طارق

آیه : 1-10

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 16 times, 1 visits today)