تلاوت

تلاوت آیه 6-19 سوره انشقاق استاد شحات

سوره: انشقاق

آیه: 6-19

استاد : شحات

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 202 times, 1 visits today)