تلاوت

تلاوت آیه 6-19 سوره انشقاق استاد شحات

سوره: انشقاق

آیه: 6-19

استاد : شحات

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 142 times, 1 visits today)