تلاوت

آیه 23-24 سوره فاطر استاد محمد احمد شبیب

سوره : فاطر

آیه: 23-24

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)