تلاوت

آیه 4-7 سوره بلد شحات محمد انور

سوره : اسراء

آیه: 4-7

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 28 times, 1 visits today)