تلاوت

آیه 57-58 سوره نساء استاد شعیشع

سوره : نساء

آیه: 57-58

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 32 times, 1 visits today)