تلاوت

آیه 153-154 سوره بقره استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 153-154

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 139 times, 1 visits today)