تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

سوره : قصص

آیه :70

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 186 times, 1 visits today)