تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

سوره : قصص

آیه :70

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 160 times, 1 visits today)