تلاوت

مقام رست استاد شیخ طاروطی

سوره : انشراح – کوثر

آیه: (7_8)_(1_3)

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 44 times, 1 visits today)