تلاوت

مقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاوی

سوره : توبه

آیه : 40-41

استاد : طنطاوی

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان