تلاوت

آیه 59-63 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فرقان

آیه : 59-63

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی( رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 99 times, 1 visits today)