تلاوت

مقطع تلاوت زیبای سید جواد حسینی سوره رحمن

سوره : رحمن

آیه : 1-7

استاد : سید جواد حسینی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد