تلاوت

مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی

سوره : انفطار

آیه : 17-19

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 58 times, 1 visits today)