تلاوت

مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

سوره : احزاب

آیه : 72_73

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * نهاوند * رست * حجاز * رست * نهاوند * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)