تلاوت

آیه 32 سوره ابراهیم استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ابراهیم

آیه : 32

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)