تلاوت

آیه 13-14 سوره اسراء استاد شحات محمد انور

سوره: اسراء

آیه: 13-14

استاد : شحات

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 91 times, 1 visits today)