تلاوت

آیه 54 سوره اعراف شحات

سوره : اعراف

آیه: 54

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 514 times, 1 visits today)