تلاوت

تلاوت سوره تین و علق از استاد شحات

سوره : تین – علق

آیه:

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(رست*چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 271 times, 1 visits today)