تلاوت

تلاوت سوره مرسلات و نبا با صدای استاد طاروطی

سوره : مرسلات- نبأ

آیه: (41_50) * (1_12)

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد