تلاوت

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی

سوره : حدید

آیه : 22-23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 58 times, 1 visits today)