تلاوت

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی

سوره : حدید

آیه : 22-23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 37 times, 1 visits today)