تلاوت

آیه 99-102 سوره مومنون استاد منشاوی

سوره : مؤمنون

آیه: 99-102

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 189 times, 1 visits today)